Doğan Oyuncak Dünyası

 

Satış Sözleşmesi

Satıcı'ya İlişkin Bilgiler

Ünvanı: Doğan Oyuncak Dünyası

Adresi: Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:47 Ümraniye/İSTANBUL

Tel. : (0216) 443 64 26

Tel : (0216) 611 41 22

Email : info@doganoyuncak.com

* Tüketicimiz tüm talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.

Ürün Tüketici

Satış Fiyatları : Satış fiyatlarımıza KDV dahidir.

Kargo Ücreti : 90TL Üzeri alışverişlerde ücretsiz,90TL Altı alışverişlerde 9 TL'dir

Ödeme Şekli ve Planı : Havale ve Kredi Kartı ile Ödeme Yapabilirsiniz

Sahibi : OSMAN DOĞAN

Vergi Dairesi Numarası : 220 5238 6772

Fatura Adresi : Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:47 Ümraniye/İSTANBUL

Ürün Teslimi

Sözleşme konusu ürün, kural olarak ve normal koşullarda yasal 30 günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak TÜKETİCİ ’ye yani ALICI ’ya veya gösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir. Ürünün teslimi hususunda Ürün Bilgileri başlıklı maddede yazan kargo ücreti ALICI tarafından ödenir. Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise ALICI, ürünün kendisine teslim edileceği 3. kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI ’ya bildirmek zorundadır.

Cayma Hakkı

TÜKETİCİ ’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ’ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI ’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

Hüküm

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Tüketici, belgeyi imzalamadıkça mesafeli satış sözleşmesi akdedilemez. İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret belge, [SalesDate] tarihinde SATICI tarafından düzenlenmiştir. Ben Tüketici/Alıcı olarak, İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret Ön Bilgilendirme Belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.

Adı- Soyadı: DOĞAN OYUNCAK DÜNYASI

E-mail: doganoyuncak@gmail.com

Kuruluş Tarih: 20.05.1993

İmza: OSMAN DOĞAN

 

DOĞAN OYUNCAK DÜNYASI